Bevraging gemeentelijke dienstverlening en communicatie

De dienst Informatiebeheer organiseert van donderdag 1 t.e.m. vrijdag 23 december 2022 een bevraging over de burgertevredenheid van de dienstverlening en communicatie van de gemeente Opwijk.

Via Hoplr worden een aantal vragen voorgelegd aan de burgers die lid zijn van dit digitale buurtnetwerk. In Opwijk zijn 36,9% van de gezinnen of 1.997 leden aangesloten bij Hoplr. Zich aanmelden via www.hoplr.com is gratis en verloopt zeer eenvoudig. Belangrijk: ook zonder Hoplraccount kan men deelnemen.

Met de bevraging wil dienst Informatiebeheer nagaan in welke mate er blijvend kan ingezet worden op Hoplr en onderzoeken hoe het netwerk nog meer kan gebruiken om de burgerparticipatie te verhogen. Het ziet Hoplr ook als het geschikte instrument om de gemeentelijke communicatie te laten beoordelen door de burgers.

Omdat de dienst Onthaal sinds augustus 2022 ook deel uitmaakt van de dienst Informatiebeheer is het opportuun om de voorziene bevraging van communicatie uit te breiden met een aantal vragen over de algemene dienstverlening. Aan de hand van de resultaten wordt nagegaan of een bijsturing van de communicatie en dienstverlening wenselijk is.

Onder de deelnemers aan de enqu√™te worden een aantal gemeentelijke geschenkbonnen van ‚ā¨ 25 verloot.

www.opwijk.be/bevraging-communicatie-onthaal (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk