Infoavond Ondersteunen van naasten met zelfmoordgedachten

Het gemeentebestuur van Opwijk zet al jaren actief in op het algemeen en psychisch welzijn van zijn inwoners. Onder impuls van de gemeentelijke adviescommissie welzijn staat geestelijke gezondheid op een belangrijke plaats in het lokaal gezondheidsbeleid. Met de organisatie van een infoavond “Ondersteunen van naasten met zelfmoordgedachten” wordt hier verder vorm aan gegeven.

Professor Dr. Gwendolyn Portzky (zie foto  Â© Jonathan Ramael) geeft een uiteenzetting over suĂŻcidaliteit en focust op hoe je mensen kan ondersteunen in hun omgeving die hiermee worstelen. Gwendolyn Portzky is een autoriteit in haar vakgebied en is directeur van het Vlaams Expertisecentrum SuĂŻcidepreventie. Ze is ook verbonden aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van Universiteit Gent.

De infoavond vindt plaats op dinsdag 4 oktober 2022 om 19.30 uur in zaal De Kersenpit, Dorp 46 te Mazenzele.

Informatie en inschrijven via nazelfdoding.opwijk@werkgroepvder.be of T 052 89 50 27.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk