Evenementen nu via digitaal loket

Met de lancering van het digitaal evenementenloket zet de gemeente Opwijk een nieuwe stap in de digitalisering van haar dienstverlening.

“Opwijk kent een bruisend en veelzijdig verenigingsleven, dat zich onder meer uit in de organisatie van vele activiteiten en evenementen. Daarbij wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van de gemeentelijke infrastructuur, het openbaar domein, logistieke steun en de dienstverlening,” aldus schepen van Cultuur Jan Couck.

“Het digitaal evenementenloket vereenvoudigt de aanvraagprocedure waardoor de administratieve rompslomp verdwijnt. Door een overdaad aan reglementen en regelgeving is het voor de organisator niet eenvoudig om alle nodige documenten in te vullen en te bezorgen aan het gemeentelijk evenementenloket. De nood om alle aanvraagformulieren te bundelen klonk steeds luider.

Als organisator van een evenement krijg je door het digitale evenementenloket voortaan een duidelijk overzicht van alle taken en verplichtingen. Nog een voordeel: elke organisator kan bij een aanvraag onmiddellijk zien of er op hetzelfde moment andere evenementen of wegenwerken plaatsvinden op het openbaar domein. Zo kan elke ondernomen stap in het aanvraagproces mee worden gevolgd via het digitaal loket: de goedkeuring van de volledigheid van de aanvraag, de fase van advies, de fase van signalisatie en de fase van goedkeuring tot toelating en vergunning …

Dezelfde voordelen gelden ook andersom. Elke aanvraag is voortaan beter behapbaar voor de medewerkers van het evenementenloket. Deze gebruiksvriendelijke online tool bundelt alle praktische vragen op maat van de organisator, die geen stappen meer kan overslaan in de aanvraagprocedure. De tool zorgt bovendien voor een digitale doorstroom van informatie naar veiligheids- en gemeentediensten en GIPOD (inname openbaar domein).

Het is vanzelfsprekend dat elke organisator van een evenement bij het evenementloket terecht kan voor ondersteuning en bijstand bij de opstart van een evenement of het wegwijs maken met het digitaal evenementenloket.”

Voor het huren van gemeentelijke infrastructuur of materiaal verandert er niets.

Info: https://vrijetijd.opwijk.be/evenementenloket

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk