Kort Opwijk: Beschrijvend bodemonderzoek PFOS gegund

OVAM maande de gemeente aan om een beschrijvend bodemonderzoek verplicht uit te voeren op de site Doortstraat (De Loods). Die opdracht werd gegund aan Sweco Belgium. Daar is een bedrag van 15 555,00 euro mee gemoeid. (eb)

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Meer kort nieuws