Geen aanleg van fietspaden in Neerveldstraat

Bij oppositiepartij INZET schrokken ze zich een hoedje toen ze de beslissingen van de gemeenteraad van eind december over de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 nader bekeken. Raadslid Luc De Ridder: “Er zal deze legislatuur niet meer geïnvesteerd worden in de aanleg van fietspaden in de Neerveldstraat.

Nochtans was dat gekoppeld aan de afschaffing van de overweg in de Bolstraat waardoor fietsers komende van Opstal of Eeksken niet meer naar fietsweg Leirekensroute zullen kunnen doorsteken. Fietsers zullen dan ofwel de viaduct zonder fietspaden moeten nemen die het Eeksken met het centrum van Opwijk verbindt, ofwel de smalle Neerveldstraat, waar evenmin fietspaden liggen.”

“ Al in 2018 hebben we hierop gewezen toen de gemeente het princiepsakkoord sloot met Infrabel over de afschaffing van overwegen. Om hieraan tegemoet te komen werd in de samenwerkingsovereenkomst van 2019 voorzien dat wanneer de gemeente tegen 2026 fietspaden realiseert in de Neerveldstraat, Infrabel voor 50% zal tussenkomen in de kosten van aanleg. De kosten voor verwerving en de eventueel te onteigenen stroken die daarvoor nodig zijn waren volledig ten laste van de gemeente, maar hiervoor zijn nu alle budgetten geschrapt. Er komt enkel nog een studie over wat de meest aangewezen veilige fietsverbinding is. De gemeente laat wel al verstaan dat het schilderen van fietssuggestiestroken een mogelijk alternatief is. INZET betwijfelt dat sterk en de kans dat er nog tegen 2026 fietspaden gerealiseerd zullen worden, is dan ook zo goed als uitgesloten.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk