Wisken stopt met café houden

Het was een goed bewaard geheim: in café De Garage, bij Marie-Louise Vergaelen, kon je nog pintjes drinken tegen een heel schappelijke prijs. Tenminste dat kon voor corona stokken in de wielen kwam steken. Nu houdt Wisken (79) het voor bekeken. Met spijt in het hart deed ze de deur van haar café definitief op slot.

Een unieke prijslijst met lage prijzen

Het was haar moeder Finne Verheyden die café De Garage (het café dankt zijn naam aan ‘de garage van Verdoodt’ rechtover de deur) 50 jaar lang openhield. Wiske hielp haar moeder en zette na haar dood in 2005 het café verder. Ze hield de prijzen opzettelijk laag omdat het contact met haar vaste en occasionele klanten haar veel dierbaarder was dan het geldelijk gewin.

‘Ik kan niet stoppen met mijn café,’ zei Wisken aan Goeiedag in 2014, ‘ik zou dat teveel missen: het plezier, de klanten. Sommige zijn precies familie’. De Garage had zo zijn vaste stamgasten die er elke dag terecht kunnen behalve op woensdag want dan gaat Marie-Louise dikwijls naar de markt in Merchtem.

De Garage is geen café zoals een ander: er is geen tapkraan en er wordt geen muziek gedraaid. Geen probleem want de stamgasten zorgen zelf voor ambiance. En dat is precies wat Wisken het meest zal missen.

De tweede lockdown, veroorzaakt door het corona virus, was dé uitgelezen kans om het café te vernieuwen maar dat zag de huisbaas niet zitten. Wisken vond een onderkomoen ind e Kattestraat en het café werd ondertussen verkocht. Waarschijnlijk zal het plaats maken voor een nieuwbouw.

En haar beste herinnering? ‘De dag dat wij de 90ste verjaardag van mijn moeder hebben gevierd. Heel plezant!’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk