Opwijk verplicht mondmasker in 5de en 6de leerjaar

Het college van burgmeester en schepenen legt alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in het gemeentelijk onderwijs (De Boot en de MOZA-IK) een mondmaskerplicht op. Die geldt zowel buiten als binnen. Ook in de buitenschoolse opvang georganiseerd door W3Plus (in Opwijk-Centrum, Mazenzele, NIjverseel en Droeshout) moeten alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar een mondkapje dragen.

Het gemeentebestuur motiveert zijn beslissing als volgt: “Het opleggen van een mondmaskerplicht voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar is een proactieve maatregel die kan bijdragen aan een verhoging van de veiligheid. Het dragen van een mondmasker vormt immers een bescherming tegen de verspreiding van het coronavirus en kan het aantal leerlingen die in quarantaine geplaatst worden op die manier verminderen. Ook is het opleggen van een mondmaskerplicht bij deze leerlingen van belang voor de zorg van het personeel dat in contact komt met de kinderen”.

Deze maatregelen zijn met onmiddellijke ingang van kracht en gelden tot 1 maart 2021.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk