Oude pastorie wordt horeca zaak

Momenteel zijn grote werken aan de gang rond de Oude Pastorie tussen de Oude Pastoriedreef en het park van het Hof ten Hemelrijk. De Oude Pastorie is aangeduid als beschermd in 1998 en als vastgesteld bouwkundig erfgoed in 2009. De nieuwe eigenaar wil er een horecazaak onderbrengen en er ook zelf gaan wonen. Het restaurant komt op het gelijkvloers. De zoon van Diederik Vandekerckhove zal op de eerste verdieping gaan wonen. Voor hemzelf zal een nieuw gebouw opgericht worden.

De pastorie, die uiteraard die uiteraard onderdak bood aan de pastoor van de Sint-Pauluskerk, werd in 1626 gebouwd door pastoor Gillis Van Lokeren, grotendeels op eigen kosten. In de negentiende eeuw werd een nieuwe pastorie op de Singel gebouwd vlakbij de Sint-Pauluskerk. Daarna kwam de oude pastorie in privé handen.

Momenteel zijn grote grondwerken aan de gang. Bomen werden gerooid en de oude stronken en wortels verwijderd. De oude pastorie sluit aan op de site van het Hof ten Hemelrijk en vormt er een kleine groene long in het centrum van het centrum van Opwijk mee. Bij het verplaatsen van grond moest een rupsvoertuig ingezet worden omdat de ondergrond er, zeker in deze tijd van het jaar, behoorlijk drassig is.

De oude pastorie grenst aan het parkgebied van het Hof ten Hemelrijk
Het geklasseerde gebouw
Het gebouw bevindt zich in een weinig benijdenswaardige staat en vraagt een grondige restauratie

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk