’t Zonnedal is weer open

In Opwijk baat Welzijnsvereniging OPcura een zorgcampus uit met o.a. een centrum voor dagverzorging “’t Zonnedal”. In dit dagverzorgingscentrum worden ouderen dagelijks (op weekdagen) opgevangen met als doel de mantelzorger te verlichten van zijn taak zodat deze ouderen langer in de thuissituatie kunnen blijven. Gebruikers kunnen beroep doen op vervoer met een liftbus of een personenwagen dat georganiseerd wordt door het dagverzorgingscentrum zelf.

Op 13 maart werd het dagcentrum gesloten wegens de corona-crisis. Op dinsdag 2 juni mocht het centrum weer zijn deuren openen. Om het zo veilig mogelijk te houden heropende ’t Zonnecal in Zaal Aurelia van De Oase. Peter Beerens (voorzitter OPcura): “Op deze manier kunnen wij de gebruikers en personeel van het dagverzorgingscentrum ook strikt scheiden van de bewoners en personeel van het woonzorgcentrum. Een aparte zorgequipe staat immers in voor de opvang en begeleiding van de gebruikers van het dagverzorgingscentrum”.

Om de gezondheid van verzorgenden en gebruikers maximaal te beschermen werden een aantal voorwaarden opgelegd en beschermingsmaatregelen genomen.

Peter Beerens: “Door deze voorzorgsmaatregelen kunnen wij onze gebruikers op een veilige manier vanaf 2 juni terug ontvangen en ondersteunen wij opnieuw zowel de ouderen als hun mantelzorger in de thuissituatie. Ook nieuwe gebruikers kunnen zich opnieuw aanmelden. Samen met de verantwoordelijke verpleegkundige kan dan bekeken wanneer en op welke dagen een nieuwe opstart mogelijk is”.

Bij de opstart op 2 juni waren acht gebruikers aanwezig.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk