Een nieuwe sporthal en een nieuwe loods

Er komt een nieuwe sporthal op de Vetweyde en een nieuwe loods voor de werklieden van de gemeente. Dat zijn de meest in het oog springende investeringen in het meerjarenplan van de gemeente Opwijk voor de periode 2020-2025. Het zijn ook de duurste investeringen met respectievelijk 3,9 en 3,55 miljoen  euro. Ook de werken aan het Hof Ten Hemelrijk (419.000 euro) nemen een hap uit het budget.

Voor het onderhoud van de gemeentewegen wordt voor de komende zes jaar een budget van 1,2 miljoen voorzien. Een iets kleiner bedrag (1,125 miljoen) voor het aanleggen van de OMA-fietsroute langsheen de spoorweg. Om het afschaffen van overwegen mogelijk te maken wordt 695.000 € voorzien voor de Bolstraat en 487.000 € voor de Beekveldstraat.

Voor investeringen bij de brandweer en de politie wil Opwijk respectievelijk 564.778 en 164.000 euro opzij zetten. De huidige sporthal (foto) wordt gerenoveerd en de Singel heringericht. Er komen jeugdlokalen op de Vetweyde, digitale infoborden langs de invalwegen en ANPR-camera’s aan de rand van de politiezone. Dit zijn slechts een aantal hoogtepunten uit de meerjarenplanning (BBC).

 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk