Drogen bomen uit op Dries?

Volgens oppositiepartij Inzet zijn de bomen op de Dries in Mazenzele in gevaar door Aquafinwerken in de buurt. “Pompen leggen het grondwater droog. De bomen drogen uit.” “Zolang het af en toe regent, is dat uitgesloten”, zegt schepen Inez De Coninck.

Inzet maakt zich grote zorgen over de gezondheid van de bomen op de Dries in Mazenzele. Ze zijn mogelijk in gevaar. “Omwille van de Aquafin- en wegenwerken in de buurt wordt de grond er reeds enkele maanden droog getrokken met grondwaterpompen”, zegt Inzet-fractieleider Luc De Ridder.

“Het gevaar is niet denkbeeldig dat hierdoor de wortelkluit van een groot deel van de in 2005 aangeplante bomen op de gerangschikte Dries uitdroogt. Het lijkt erop dat er geen bevloeiing voorzien is van de bovenste grondlaag onder de bomen. Mocht er niets voorzien zijn om de bodem tot op de diepte van de wortelkluit voldoende vochtig te houden, dan moet er snel worden ingegrepen.

“Alle bomen zijn intussen in rusttoestand. Met hun reserves zullen ze nog veel bladeren aanmaken, waardoor er lijkt dat er niets aan de hand is, maar de kans is reëel dat de bomen er later aan kapot gaan. Dat zou bijzonder jammer zijn voor het mooie, groene kader van het schietterrein van de Sint-Pietersgilde. Kapotte bomen zouden dan moeten vervangen worden, en dat is een dure investering.”

Schepen van Leefmilieu Inez De Coninck (N-VA): “Als gemeentebestuur delen we de bezorgdheid van Inzet. Maar na onderzoek door onze gemeentelijke diensten Infrastructuur en Milieu blijkt dat er geen gevaar bestaat dat de bomen zouden afsterven. Het grondwater wordt voor een beperkte tijd opgepompt. Het staat zeer laag. Zolang het af en toe regent, worden de wortels nat. Aangezien de grondwatervoorraad na een zeer droge zomer nog steeds niet op normaal niveau is, moet er minder lang gepompt worden, alvorens de wortels bereikt worden.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk