Startschot voor centrumparking

Op de site in het Hof ten Hemelrijk die voorzien was voor sociale huisvesting zijn de eerste spadesteken in de grond gegaan voor de aanleg van een parking met pleinfunctie, goed voor honderd langparkeerders.

“Nog voor we in het zadel zaten nam onze huidige bestuursploeg de beslissing om dit plan van sociale huisvesting met ondergrondse parking op de Borghtsite niet uit te voeren. We vonden dat we meer nood hadden aan parkeerplaatsen voor langparkeerders”, zei burgemeester Albert Beerens (Open VLD) bij de eerste spadesteek.

“Daarna kunnen we het kort-parkeren voor onze middenstand aanpakken. We zijn gaan praten met Providentia, maar het bleek dat de maatschappij geen aanstalten maakte om te bouwen. We hebben Haviland dan gevraagd de gronden aan ons te verkopen om er een andere bestemming aan te geven.”

Die procedure duurde drie jaar en nog twee jaar later kunnen de nieuwe plannen ten uitvoer worden gelegd. Schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA): “De plek was ingekleurd als bouwzone. We gaven er de herbestemming “open ruimte” aan. Het wordt niet alleen een parking op een verharde ruimte voor honderd wagens, maar ook een plaats voor evenementen. Er zal groen aangeplant worden, de beek wordt ter hoogte van het project verbreed en er komt ook buffering om de wateroverlast in de Kattestraat in te dijken.”

Het gemeentebestuur liet twee parkeerstudies uitvoeren. “De eerste in functie voor langparkeerders, een tweede voor de circulatie van het verkeer ter plekke plus twee ontsluitingen, een eerste via de Oudepastoriedreef, een tweede (de hoofdontsluiting) via de Kattestraat in het hartje van Opwijk.”

De kosten worden geraamd op één miljoen euro, maar Aquafin, die er een ondergrondse regenwateruitbreiding zal realiseren, zal voor 300.000 euro tussenkomen. De aanleg moet nog voor de gemeenteraadsverkiezingen voltooid worden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk