N-VA gooit secretaris en dorpsdichter in de strijd

Vincent De Pauw (49) en Lieve Maes (60) zijn kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de N-VA op 14 oktober. Beiden genieten enige bekendheid in het lokaal verenigingsleven.

Ambtenaar bij de Vlaamse overheid Vincent De Pauw geniet bekendheid als medewerker van de bloedinzamelingen in het dorp, als amateurfotograaf bij plaatselijke evenementen en als bezieler, later voorzitter, van de verbroedering met het Roemeense adoptiedorp Amarasti, dat vele jaren heeft bestaan, maar vorig jaar werd opgedoekt. (Er is nog wel een vereniging voor adoptiegezinnen actief, ego).

In augustus 2014 verloor hij zijn echtgenote door zelfdoding. In het verdriet vond hij later de kracht om samen met ex-politicus Wouter De Koster een praatgroep voor lotgenoten op te richten. Dat zelfde jaar werd hij N-VA-secretaris. Voorts is hij voorzitter van het beheerscomité van het Gemeenschapscentrum en secretaris van de Welzijnsraad.

Lieve Maes, die actief is in het verenigingsleven, richtte in 2010 is, ego) het Forum voor Vlaamse Vrouwen op, waarvan ze voorzitter is.

Het Forum organiseert literaire cafés en geregeld een literair aperitief zoals onlangs met schrijfster Liesbet De Visscher. Lieve Maes zetelt in de cultuurraad en in de adviesraad Vlaams Beleid.

Maes ontwerpt en maakt hoeden en lederen handtassen, die ze tentoonstelt tijdens de Week van de Amateurkunsten, op de kerstmarkt en de Zomerhappening van jeugdhuis Nijdrop. Lieve Maes is de huidige dorpsdichter.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk