Radiomakers eisen vergunning terug via RvS

Twee weken nadat de vzw Trod (Goeiedag Radio) als lokale radio de baan moest ruimen voor nieuwkomer in het vak Familieradio Enjoy,  stapt Trod naar de Raad van State om de ministeriële beslissing aan te vechten. “Ze kunnen hoogdringendheid inroepen, maar waarschijnlijk wordt dit een langlopende procedure.”

Het slechte nieuws viel bij de Opwijkse radiozender op 1 december als een donderslag bij heldere hemel. De jury op het kabinet van minister van media Sven Gatz (Open VLD) besliste dat het einde verhaal was voor Goeiedag en Tamara, de twee lokale radio’s uit de streek met de meeste kilometers op de teller.

Hun vergunning werd toegewezen aan een vzw uit Meise en Merchtemnaar Wim Bogemans (50). “We weten niet hoeveel verenigingen er die dag in Vlaanderen sneuvelden”; zegt Ignace Heyvaert van radio Goeiedag. “Maar alleen in onze streek was dat het geval voor onszelf, Tamara, Beiaard (Dendermonde), Avo (Affligem), Katanga (Aalst) en Goeiedag Pajottenland (Asse-Ternat). Stuk voor stuk gevestigde waarden, die elk op hun manier  het begrip lokale radio op een correcte manier invulden.”

“We dachten eerst een petitie op te starten of zelfs illegaal verder te doen”, zegt Heyvaert. “De erkenningsronde die tot doel had om de lokale radio’s leefbaarder te maken door hen een ruimer zendgebied en -comfort te verlenen, bleek een bijltjesronde te zijn geweest.”

“We zijn de dossiers op het kabinet-Gatz gaan inkijken en stelden vast dat ons dossier zeker niet moest onder doen voor dat van de winnaar, maar dat een nul op tien voor een deel van ons financieel plan ons de das had omgedaan. Blijkbaar, en we waren niet alleen, hadden we het boekhoudkundig document niet correct opgeladen, terwijl in onze financiële prognose nochtans meer waardevolle en reële info stond dan in het document van de winnaar.”

 

” Voor ons telt alleen de vorm, kregen we op het kabinet te horen. En: op de correctheid van de inhoud mogen we niet oordelen. En omdat we van oordeel zijn dat we niet correct behandeld werden, namen we een advocaat bij de arm en stappen we naar de Raad van State om ons gelijk te halen.”, aldus nog Heyvaert.

 

 

 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk