Gemeenteloods krijgt nieuwbouw

Het gemeentebestuur bestelt een behoeftestudie voor het bouwproject ‘(ver)nieuwbouw van de gemeentelijke werkliedenloods’. De administratie raamt de kostprijs van de studie, die op vier maanden klaar moet zijn, op 18.720 euro.

Het huidige perceel waarvan momenteel enkel het gedeelte aan de straatzijde bebouwd is, heeft een oppervlakte van 1,3 hectare.

Op het achterste deel kan een nieuwbouw opgetrokken worden om zo gefaseerd te kunnen werken. De zogenaamde Fläktsite moet de gemeentelijke werkliedenloods, het Rode Kruis, de chars van het carnaval en de praalwagens van de paardenprocessie, het gemeentelijk archief, de fuifzaal, het wagenpark van de dienst en het personeel, de opslagruimte en het magazijn met de stock omvatten.

De wegenissen en parkeerplaatsen moeten worden aangeduid en er moet in een groenbuffer voorzien worden. De gemeente neemt momenteel 12.000m2 van de site in gebruik.

De huidige loods beantwoordt niet aan een aantal wettelijke vereisen zoals voorschriften inzake zoals voorschriften inzake elektriciteit, milieu en brandbeveiliging. Het dak is in slechte staat en er ontbreekt een waterput.

“De gemeente heeft deze loods in 2008 aangekocht, maar vergat een milieuvergunning aan te vragen”, zegt schepen Inez De Coninck (N-VA). “We werden op de vingers getikt, en we bezitten nu een tijdelijke vergunning in afwachting van de nieuwbouw.”

 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk