De Boot wordt volledig nieuwe school

Er komt schot in de plannen om de gemeentelijke basisschool De Boot te vernieuwen. Het is nu al duidelijk dat het gehele gebouw (in fazen) tegen de grond gaat om plaats te maken voor een nieuwe school én de gemeentelijke buitenschoolse opvang. In plaats van het huidige gelijkvloerse gebouw komt er een gebouw met een verdieping.

De totale kostprijs wordt geraamd op ruim acht miljoen euro. Oorspronkelijk zou ongeveer de helft voor rekening van de gemeente zijn maar door het verlagen van de BTW voor scholenbouw naar 6% kon dat bedrag met 10% verlaagd worden tot zo’n slordige 3,7 miljoen euro. 1 miljoen daarvan gaat naar het IBO, de buitenschoolse opvang.

Het gemeentebestuur hoopt dat het ontwerp in de loop van volgend jaar klaar zal zijn. Dan gaat het naar Agion voor de subisidi√ęring. Als alles goed gaat kan eind 2016 aanbesteed worden. In de lente van 2017 zouden de werken kunnen starten. Er wordt gerekend op een uitvoer termijn van ongeveer twee jaar.

In de periode van het uitvoeren van de werken zullen de leerlingen opgevangen worden in containers en in lokalen van de Sint-Annasite. De nieuwe refter zal zowel door de school als door het IBO kunnen gebruikt worden. Er komt ook een industri√ęle keuken zodat er eetfestijnen met 300 zitplaatsen kunnen georganiseerd worden.