Problemen met voetbalterreinen in de Klaarstraat

De eigenaar van de gronden in de Klaarstraat, die de gemeente wil aankopen om haar voetbalinfrastructuur uit te breiden, wil niet verkopen. De man, een 72-jarige gepensioneerde groentenhandelaar, woont naast de terreinen die hij momenteel verhuurt.

De nieuwe club Eendracht Mazenzele Opwijk mag er blijven spelen maar het uitbreiden van de sportvelden en het bouwen van een kantine en tribune ziet de man niet zitten.

Er zit voor de gemeente dan ook niets anders op dan over te gaan tot onteigening. ‘Als de Dienst Binnenlandse Aangelegenheden akkoord gaat met het hoogdringend karakter van de zaak, kan de onteigening snel geklonken zijn,’ zegt schepen Johan Deleu, ‘maar als de Dienst anders beslist dan kan de onteigeningsprocedure jaren aanslepen.

In dat geval verliest de gemeente haast zeker de beloofde subsidies voor het aanleggen van een kunstgrasveld in de Klaarstraat.

De gemeente vroeg echter subsidies voor twee kunstgrasvelden en dan zouden de voetballertjes van EMO toch al op de Molenkouter (naast het veld van De Sjoeters) terecht kunnen.

Ondertussen worden de laatste goederen van KSK Opwijk verkocht. Binnenkort gaan ook de vaste constructies (kantine, omheining, …) tegen de grond. Zoals iedereen ondertussen al weet wordt het voormalig stadion van KSK (zie foto) verkaveld en worden er woningen gebouwd.