Opwijk kiest voor fietsstraten in centrum

De Marktstraat (met uitzondering van de Markt, van Fabriekstraat tot Kerkstraat), de Kerkstraat, de Kattestraat en een gedeelte van de Gasthuisstraat (deel tussen Kattestraat en Nanovestraat) worden ingericht als fietsstraat.

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers.

Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (bij eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (bij tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto’s mogen de fietsers niet inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km per uur.