Opwijks gemeentelijk administratief centrum dicht vanaf maart

In Opwijk wordt de verbouwing van GAC II (in de volksmond ‘de villa va Stouzes’) aangepakt vanaf de maand maart. De administratie verhuist naar diverse lokalen in het centrum, de gemeenteraden vinden plaats in de vier ‘deelgemeenten’.

De gemeenteraad van 25 maart vindt plaats in de parochiezaal van Droeshout. Door de restauratie- en verbouwingswerken moeten de raadsleden noodgedwongen uitwijken naar andere locaties. Er werd gekozen voor een beurtrol in Droeshout (parochiezaal), Mazenzele (Sint-Pieterszaal), Nijverseel (Familieheem) en Opwijk (WZC De Oase). Het betreft hier alle gemeenteraden in 2014.

Ook de administratieve diensten die aan de Ringlaan gevestigd zijn, krijgen elders onderdak. De dienst ‘inerne zaken’ gaat naar de Marktstraat (GAC I), de diensten ‘personeel’ en ‘financiën’ krijgen onderdak bij de OCMW-administratie (Kloosterstraat 71) en de dienst ‘informatica’ gaat naar de Graanzolder van het Hof ten Hemelrijk.

Vanaf 15 maart 2014 hebben alle huwelijken plaats in GAC I (Marktstraat 55). In het voorjaar van 2015 zouden de werken normaal gezien afgerond moeten zijn.