Stand van zaken herinrichting stationsomgeving Liedekerke – 30 januari 2014

De werkzaamheden aan de stationsomgeving van Liedekerke komen stilaan in enkele andere fases. Een overzicht van de stand van zaken van de verschillende werven en werken:

Werkzaamheden rotonde

De aannemer is op 13 januari gestart met de werkzaamheden van fase B (aansluiting armen en bypass). De opbraakwerken werden al uitgevoerd en de aannemer is nu bezig met de aanleg van de nieuwe riolering.

Daarna worden de funderings- en verhardingswerken uitgevoerd in deze zone.

Werken Affligemstraat

Begin februari start de aannemer ook met de werken aan de kant van de oneven huisnummers in de Affligemstraat tussen de nieuwe rotonde en de spoorwegen (fase C).

Het verkeer in de Affligemstraat moet vanaf dan rijden op de ventweg aan de kant van de even huisnummers (zie plan).

station liedekerke 2014-01 ADe betalende parkeerplaatsen langs de ventweg komen weg te vallen. Daarom komen er langs de ventweg langsparkeerplaatsen voor de bewoners en de handelaars.

Er wordt een blauwe zone ingevoerd (van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur). Voor deze parkeerplaatsen geldt een maximum parkeertijd van 2 uur.

De werkzaamheden in deze fasen duren tot mei 2014.

Ecobrug

station liedekerke 2014-01 CDoor de gunstige weersomstandigheden heeft de aannemer nog voor het kerstverlof de beton van het brugdek kunnen storten. Hierdoor kon al vanaf 20 januari gestart worden met het ontkisten van het brugdek.

Zodra deze werken zijn afgerond, zal de aannemer deze werfzone opkuisen en zullen de werken aan de Ecobrug voor een bepaalde tijd stil liggen tot de realisatie van fase K (aanleg nieuwe verbinding Affligemsestraat).

Werken afbraak oud stationsgebouw

De afbraakwerken van het oud stationsgebouw starten eind februari en nemen twee weken in beslag.

De betalende parkeerplaatsen langs de spoorweg blijven tijdens de afbraakwerken steeds bereikbaar. Deze werken hebben eveneens geen invloed op de voetgangers en het doorgaand verkeer.

Werken nutsmaatschappijen

De nutsmaatschappijen zijn volop bezig met het vernieuwen van hun leidingen in de Affligemstraat, tussen de nieuwe rotonde en de Stationstraat.

Als deze werken afgerond zijn, vernieuwen de nutsmaatschappijen vervolgens hun leidingen in het overige deel van de Affligemstraat en de Stationstraat zelf.

Deze werken gebeuren buiten de rijweg.

Werkzaamheden drinkwaterleiding

Enkele belangrijke werken aan de drinkwaterleiding moeten nog gebeuren.

Ze zijn gepland in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 februari tussen 20 uur en 7 uur. Er wordt gekozen voor ’s nachts omdat dan het waterverbruik minimaal is.

De volgende straten kunnen tijdelijk te maken krijgen met een onderbreking in het drinkwater: Affligemsestraat vanaf het station tot Teralfene, onpare nummers van de Stationsstraat van nr. 291 tot 405 en Nijverheidszone Begijnenmeers. Andere straten kunnen last hebben van drukschommelingen en mogelijke lichte verkleuring van het drinkwater.

De datum van uitvoering kan met een week verschuiven afhankelijk van onvoorziene weersomstandigheden. Voor alle bijkomende informatie kunt u steeds, tijdens de kantooruren terecht bij de T.M.V.W. zone Asse 078-35.35.99.

Handelaars bereikbaar

De handelaars blijven tijdens de werken van de nutsmaatschappijen steeds bereikbaar. Door het voorzien van een blauwe zone kan nog steeds in de nabijheid van de handelszaken geparkeerd worden.

Activiteiten van uw vereniging gratis in onze agenda? Klik hier!