CD&V vraagt verlaging huurprijs Opwijkse serviceflats

CD&V Opwijk-Mazenzele stelt vast dat de nieuwe serviceflats in Opwijk niet verhuurd raken. CD&V meent dat dit het gevolg is van de hoge dagprijs van 29,5 euro en stelt dan meteen voor om de huurprijs te verminderen met 5 euro. OCMW-voorzitter Patrick De Smedt (N-VA) stelt dat dit een wel zeer populistisch voorstel is dat de rekening doorschuift naar de toekomst. Gaan we dezelfde fouten maken als in het verleden, vraagt de voorzitter luidop.

De Vlindertuin

Op 15 februari zullen slechts 24 van de 32 serviceflats van De Vlindertuin verhuurd zijn, heeft CD&V voorgerekend. De partij, die in de vorige legislatuur met Ineke Robijns het OCMW leidde, stelt vast dat een aantal gegadigden liever wachten op de goedkopere flats van De Eikendreef. CD&V stelt daarom voor de dagprijs van De Vlindertuin met 5 euro te verlagen. Een leegstand zou een verlies betekenen van bijna  € 90.000 op jaarbasis, rekent CD&V voor. Het verlagen van de dagprijs met € 5 voor alle flats betekent een mindere opbrengst van €  58.400.

Financiële kater

OCMW-voorzitter Patrick De Smedt is het met deze redenering helemaal niet eens. Eerst en vooral zal het OCMW al per dag 5,5 euro minder vragen dan de ‘normale’ (lees: kostendekkende) prijs. Bovendien is het helemaal niet zeker dat er in februari effectief flats onverhuurd zullen blijven.

De Smedt voegt er nog aan toe dat deze fout (een te lage verhuurprijs) in het verleden als eens werd gemaakt met een flinke financiële kater tot gevolg. Sinte Maarten komt geen twee keer langs, besluit de voorzitter die het voorstel van CD&V ‘populistisch en politiek weinig correct’ noemt.