Nieuwe stadionconcessie dwingt VK Liedekerke tot meer zuinigheid

Het gemeentebestuur van Liedekerke en voetbalclub VK Liedekerke bereikten een nieuwe overeenkomst over de concessie van het voetbalstadion aan de Heuvelkouter.

Over de concessie werd al een jaar onderhandeld tussen beide partijen.

Op de gemeenteraad van donderdag werd het ontwerp ter goedkeuring voorgelegd, maar op vraag van oppositieraadslid Kasper Daem (N-VA) werd het punt verdaagd naar de raad van januari.

Daem had vernomen dat donderdagavond nog steeds werd onderhandeld over enkele punten waarover de club bezwaar maakte, zoals de zorg over de kwaliteit en het onderhoud van het veld.

Later op de avond werd de overeenkomst alsnog afgerond.

Voor het gemeentebestuur betekent de nieuwe concessie een jaarlijkse besparing van een kleine 8.000 euro.

‘Het stadion kost de gemeente jaarlijks 12.000 euro, maar de club betaalde maar 4.500 euro. Die kloof moest worden gedicht in het kader van een gelijke behandeling van alle Liedekerkse sportclubs’, zegt schepen van Sport Steven Van Linthout (CD&V).

Vooral de hoge energierekeningen van de lokalen, ten laste van de gemeente, waren al lang een doorn in het oog van het gemeentebestuur. Het vindt dat de club weinig energiezuinig met de lokalen omgaat, ondanks herhaald aandringen de voorbije jaren.

Daarom is nu in de nieuwe concessie afgesproken dat VK Liedekerke autonoom instaat voor het onderhoud, het beheer, het gebruik en de financiering van het voetbalstadion.

In ruil mag de club het voetbalstadion – de hele installatie rond het A-terrein – gebruiken voor een symbolische euro.

De gemeentelijke diensten blijven wel nog het onderhoud van het hoofdterrein verzorgen. ‘Maar we rijden ook van de overige twee terreinen het gras af, dus dat is geen bezwaar’, aldus Van Linthout.

BANNER LIEDEKERKE