Afgeslankte vergunning voor Matexi in Mazenzele

Het schepencollege van Opwijk geeft een afgeslankte verkavelingsvergunning aan de projectontwikkelaar Matexi voor het twee hectare grote binnengebied tussen de Heerbaan, Molenstraat en Steenweg in Mazenzele.

De aanvraag was op 21 juni opnieuw ingediend, nadat ze begin dit jaar door Matexi zelf werd ingetrokken. Over de verkaveling – 45 loten plus zes sociale woningen – bestond in de vorige legislatuur een akkoord tussen gemeente en Matexi, maar het nieuwe bestuur stuurde aan op een lagere densiteit.

‘Matexi nam blijkbaar het zekere voor het onzekere en diende de oorspronkelijke plannen met 45 kavels terug in’, zeggen burgemeester Albert Beerens (Open VLD) en schepen Inez De Coninck (N-VA), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening.

Naast de impact op Mazenzele was ook de open riool van vuil water van de nieuwe woningen richting de Stampbeek, een beek die door de dorpskern loopt, een groot probleem.

Aquafin plant op termijn wel een collector, maar de kans is groot dat dit project nog 10 jaar op zich laat wachten.

Oplossing voor riolering

Opwijk verbindt daarom strenge voorwaarden aan de vergunning. ‘In samenspraak met de ontwikkelaar en de rioolbeheerder, en in afwachting van de nieuwe collector, gaat het vuile water van de nieuwe woningen naar de bestaande riolering van de Molenstraat’, aldus Beerens en De Coninck.

Het bestuur besliste ook 14 van de 45 kavels uit te sluiten van de vergunning. ‘De uitgesloten kavels hebben een zeer beperkte tuinzone, minder dan 10 meter. Dit is weinig kwalitatief’, aldus de burgemeester en de schepen.

‘Voor de uitgesloten delen kan de ontwikkelaar een nieuwe aanvraag indienen, maar het aantal kavels zal moeten dalen, liefst met extra ruimte voor groen en/of een speelterrein binnen de nieuwe wijk.’

Geleidelijke ontwikkeling

‘Het uitsluiten van de 14 kavels biedt ons ook een garantie naar fasering van het project. De ontwikkelaar engageerde zich weliswaar om niet alle 45 kavels op hetzelfde moment op de markt te brengen, maar in een vergunning is dit moeilijk op te leggen.’

‘Bovendien is de woonbehoefte in onze gemeente niet zo hoog, zodat dit project veel nieuwe inwoners zou aantrekken. Wij kiezen eerder voor een geleidelijke ontwikkeling van dit project en zullen bij de ontwikkelaar ook aandringen om voorrang te geven aan inwoners uit Opwijk-Mazenzele.’

BANNER OPWIJK