De gezinsreconstructie van de stad Ninove

Herman Van Isterdael en Guy Borighem (†) werkten samen aan de uitgave van de parochieregisters van de stad Ninove. Een volumineus werk dat onmisbaar is voor al wie ooit nog aan de slag wil met zijn stamboom in de Ninoofse regio.

Ninove kende in oorlogstijd in het ancien regime een continue immigratie van personen uit de dichte en verre omgeving. De basisgegevens voor het werk werden gehaald uit de parochieregisters en burgerlijke stand van Ninove en Herlinkhove vanaf 1594 tot en met 1802. De gezinnen van inwoners van de stad Ninove die hun godsdienstplichten in Meerbeke en Iddergem vervulden zijn eveneens in deze publicatie opgenomen. Gegevens uit het oud stadsarchief van Ninove, namelijk de registers van akten en contracten (jaren 1537-1675) en de aangiften van nalatenschappen of staten van goed (jaren 1583-1796), werden bij de gezinsreconstructie gebruikt. Verder ook nog informatie uit de buitenpoorterslijsten van de steden Geraardsbergen en Aalst, alle gegevens uit het penningkohier van Ninove (1572), alle gegevens uit de tellingen van Herlinkhove (1709, 1796), Meerbeke buiten de Brabantse Poort (1633, 1757) en Ninove (1796). In totaal genoeg stof voor drie delen met oorspronkelijk meer dan 2000 bladzijden. Met kunstgrepen zoals het gebruik van afkortingen, een kleinere interlinie, kleinere marges en kleiner lettertype kon de omvang beperkt worden tot circa 1.600 pagina’s.

Intekenen op de publicatie kan nog tot eind september 2016. Wanneer u het werk op een later tijdstip zelf afhaalt, schrijft u 50 euro over op rekeningnummer IBAN BE62 0001 0070 1861 van Herman Van Isterdael. Intekenaars worden later op de hoogte gebracht van de datum van afhaling. Wilt u het werk thuis ontvangen, dan rekent men 12,50  euro verzendingskosten. In dat geval schrijft u 62,5 euro over. Vergeet niet uw volledig adres te vermelden.

Topartikels editie Ninove-Dender