Kinderopvang Schanulleke, grootste kinderdagverblijf van Ninove

Els Santuliana, zaakvoerster van kinderdagverblijf Schanulleke in Meerbeke, en haar man Frederik zijn na een jaar van verbouwingen zeer tevreden mensen. Met de uitbreiding kunnen ze nu in totaal 49 kindjes opvangen. Zo runnen zij momenteel het grootste kinderdagverblijf van Ninove dat werkt volgens het inkomen van de ouders (IKT).

’t Schanulleke zorgt met dit initiatief ook voor extra werkgelegenheid. Onlangs werden er nog twee nieuwe medewerkers aangeworven. Het Schanullekesteam bestaat nu uit zeven voltijdse kinderverzorgsters + “tante Els” , die zelf nog dagelijks mee in de verzorging staat. Ook wordt er ter plaatse eten gemaakt voor alle kindjes. In ’t Schanulleke werkt men in horizontale groepen, d.w.z. dat er drie verschillende groepen zijn van 17 kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Dit maakt dat de groepsleiding goed kan inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en specifiek kan ingaan op de behoeftes en interesses van de leeftijdsgroep. De baby’tjes kunnen in het nieuwe gedeelte terecht. Daar werd een speciale ruimte ingericht met bedjes die uitgerust zijn met toestellen tegen wiegendood, speciale evacuatiebedjes moeten een snelle ontruiming mogelijk maken en tal van andere voorzieningen werden getroffen om zo optimaal mogelijk te voldoen aan de huidige strenge veiligheidsnormen van Kind en Gezin.

Kinderdagverblijf Schanulleke werkt volledig computergestuurd. Iedere ouder heeft een persoonlijke toegangsbadge waardoor enkel zij toegang hebben tot het kinderdagverblijf en waarmee hun kindje automatisch in- en uitgelogd wordt. Ouders ontvangen dagelijks een email met daarin een beschrijving van het volledige dagverloop van hun kind.

Er is een samenwerking met het OCMW en andere instanties van Ninove om zo ook kwetsbare gezinnen de kans te geven om naar deze kinderopvang te kunnen komen.

Meer info: www.kinderopvang-schanulleke.be.

Topartikels editie Ninove-Dender