Scouts Ninove: “We hebben carnaval vorig jaar te laks aangepakt”

Het zag er na afloop van de vorige carnavalsstoet niet zo goed uit voor Scouts Ninove. Door een slechte uitslag in de categorie zonder wagen dreigde de oudste, de stoutste en de wijste der Scouts dit jaar niet meer te mogen aantreden. Heel jammer want net in 2016 zou de groep voor de 50ste keer deelnemen aan de Ninoofse carnavalsstoet.

Er bleef echter nog een sprankeltje hoop. Bij het wegvallen van één of meerdere carnavalsgroepen, konden de Skoeten weer opgevist worden. En zo geschiedde. Na enkele constructieve gesprekken met de carnavalsinstanties kreeg de groep begin september 2015 de bevestiging van hun deelname.

“We beseffen dat we het vorig jaar te laks hebben aangepakt”, geven Nils Rooms en Rik Asselman toe. “De lat wordt in Ninove vrij hoog gelegd en ook als jeugdbeweging moeten we zien te presteren. De herkansing die ons geboden wordt, willen we ernstig nemen. Meteen nadat bekend raakte dat we toch nog mochten deelnemen, schoten we met ons carnavalscomité meteen in gang. Half september staken we de koppen bijeen en werkten een actieplan uit.”

“Veel details over onze uitvoering wensen we nog niet vrij te geven. Wel kunnen we al meegeven dat we naar aanleiding van onze jubileumdeelname met ruim 90 leden zullen meestappen in de Rozezondagstrein en dat we met de kleinsten ook aanwezig zullen zijn op het kindercarnaval. Daar carnaval niet onze kerntaak is, mag de kas er financieel niet onder lijden. Daarom dat wie (vrijblijvend) deelneemt, zijn kostuum zelf betaalt. De leiding staat in voor het toezicht op de leden en heeft zich geëngageerd om geen alcohol te nuttigen tijdens de optocht.”

Topartikels editie Ninove-Dender