Ninove procedeert tegen komst nieuw winkelcentrum

Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts heeft het verzoek van het stadsbestuur van Ninove om het positief mobiliteitsadvies rond het winkelcentrum aan de Brakelsesteenweg in Outer in heroverweging te nemen, naast zich neergelegd.

Met die beslissing kan de ontwikkelaar in principe een bouwvergunning aanvragen, maar zo ver is het nog lang niet, laat de meerderheid horen.

Het stadsbestuur van Ninove bereidt zich immers voor op verder juridische stappen om de komst van het winkelcentrum te verhinderen.

‘We gaan onze troeven niet op tafel gooien, maar de mobiliteitsstudie rond het project rammelt langs alle kanten,’ vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel.

‘Om maar één ding te noemen: de parkeerbehoefte is volstrekt onvoldoende, maar wordt gerechtvaardigd door een gemiddelde verblijfsduur van 25 minuten. Dat vertrekpunt  is uiteraard absurd.’

‘Juridisch kunnen we enkel op vlak van mobiliteit optreden, maar in een breder kader is dit project ook zeer nefast voor onze lokale middenstand’, vult Schepen van Middenstand en Lokale Economie Tania De Jonge aan.

‘De leegstand in de stad neemt toe en zelfs winkels in Ninia en het Limoncello-blok raken moeilijk ingevuld. Nu nog eens een winkelcentrum van de grootteorde van het Ninia Shopping Center buiten het centrum oprichten is beleidsmatig niet de juiste keuze.’

Het stadsbestuur laat zich voortaan dan ook begeleiden door een gespecialiseerd advocatenbureau met het oog op een mogelijke procedure. Vande Winkel betreurt wel dat de stad als lokale overheid zo veel tijd, energie en middelen moet steken een project tegen te houden dat geen steek houdt. 

Topartikels editie Ninove-Dender