Catherine De Bolle is 'Overheidsmanager van het jaar'

Commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle uit Ninove is verkozen tot de Overheidsmanager van het Jaar, een prijs van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid (VVBB).

Volgens de jury staat De Bolle ‘model voor de manier waarop publiek leiderschap, in moeilijke omstandigheden en in complexe organisaties, functioneert en het verschil kan maken’.

Daarbij wordt gedacht aan ‘werken met veel onzekerheden en zonder zekerheid van succes, maar wel met open vizier, met betrokkenheid van alle relevante stakeholders en met een stevig management van de veranderingsprocessen’.

De VVBB wijst erop dat De Bolle politiebaas werd na een woelige periode aan de top van de federale politie.

‘Zij heeft met die lastige interne context rekening gehouden en de tijd genomen om de strategische keuzes af te tasten en voor te bereiden.’ Ook klinkt het dat bij haar keuzes, ‘sommige heilige huisjes niet gespaard blijven’.

Ten slotte gaat er bijzondere aandacht naar de samenwerking met het Holocaustmuseum in Mechelen voor een vaste lesmodule in de politieopleiding. Dit toont aan hoe De Bolle ‘politiewerk beter in de samenleving wil inbedden’.

Catherine De Bolle (44) is sedert 1 maart 2012 commissaris-generaal van de Belgische federale politie. Ze was daarvoor sinds 2001 de korpschef van de politiezone Ninove.