SP.A-Open neemt initiatief voor nieuw gemeentebestuur in Denderleeuw

In Denderleeuw kondigt de fractie SP.A-Open aan dat het coalitiegesprekken start voor de vorming van een nieuw gemeentebestuur.

Donderdagavond kwam de gemeenteraad van Denderleeuw samen om officieel kennis te nemen van het besluit van Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) ‘dat de bemiddelingsopdracht van de gouverneur geen resultaat opleverde en er zich geen oplossing aandient.’

Artikel 47bis derde lid van het Gemeentedecreet schrijft voor dat de gemeenteraad hiervan in kennis moet worden gesteld, alvorens de volgende stap kan worden gezet, namelijk ‘dat de gemeenteraad op basis van artikel 47bis, 4de lid van het gemeentedecreet de procedure kan starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen.’

‘Als grootste politieke familie zullen wij na vanavond onze verantwoordelijkheid opnemen en samen met onze kartelpartner Open alle mogelijke pistes in overweging nemen’, aldus SP.A Denderleeuw.

SP.A-Open laat daarbij nog niet (verder) in zijn kaarten kijken. ‘Met de fracties van N-VA en CD&V hopen we constructieve gesprekken te voeren om snel tot een vergelijk te komen en de gemeente terug bestuurbaar te maken’, besluit de partij haar mededeling.