VIDEO: Sociale tewerkstelling in gevaar in Ninove

Leefloners via sociale tewerkstelling opnieuw aan het werk krijgen en ze zo klaar stomen voor de gewone arbeidsmarkt.

Dat is al jaren één van de stokpaardjes van het OCMW van Ninove.

In het meerjarenplan van de stad is voorzien om deze succesvolle strategie nog verder uit te bouwen.

Maar doordat de subsidies hiervoor weg dreigen te vallen, krijgen deze plannen nu een flinke knauw.

(Bericht: TV Oost)