Ninove zoekt krachten voor de sociale sector

Samen met hun partners, het stadsbestuur van Ninove en vzw Vokans Aalst/Oudenaarde organiseert de VDAB van 13 oktober 2014 tot 12 december 2014 een mobiele opleiding OSP of Oriëntatiecyclus Social Profit.

Deze opleiding heeft tot doel werkzoekenden wegwijs te maken in de verschillende functies in de sociale sector : ziekenhuizen, rusthuizen, gehandicaptenzorg en bijzondere jeugdzorg, diensten voor thuiszorg en diensten voor kinderopvang.

Nadien is het de bedoeling om met een VDAB-contract de gekozen beroepsopleiding te volgen. Wie slaagt in deze beroepsopleiding, heeft een zeer grote kans om werk te vinden.

Voor deze opleiding is een minimale kennis nodig van het Nederlands. Het werven van de kandidaten gebeurt door de VDAB, in samenwerking met de stad Ninove.

Interesse? Neem contact op met Wanda Bellemans (054 31 32 05 – lokale.economie@ninove.be) of met Jo Van Hecke, projectleider Mobiele opleidingen-VDAB/CC Oost –Vlaanderen (johan.vanhecke@vdab.be).

Topartikels editie Ninove-Dender