Ninove 15de etappe in Ronde van Oost-Vlaanderen

Om alle 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten goed te leren kennen, is de gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers samen met de deputatie en een aantal topambtenaren bezig aan een (culturele) Ronde van Oost-Vlaanderen. Op woensdag 10 september bracht het gezelschap een bezoek aan Ninove. Het vijftiende op rij, het 9de in 2014.

De werkbezoeken moeten de lokale besturen de kans geven om hun gemeente of stad voor te stellen aan de gouverneur, waarbij ook een aantal belangrijke dossiers worden besproken. Waar mogelijk worden tijdens de werkbezoeken afspraken gemaakt om vastgelopen of problematische dossiers weer op gang te trekken. De bezoeken worden ook altijd gekoppeld aan een cultureel evenement. In Ninove bezocht de gouverneur een deel van het kunstparcours KRASJ.

Een beetje later dan voorzien, mocht burgemeester Michel Casteur gouverneur Briers verwelkomen en zijn stad voorstellen. Daarna werden diverse punten behandeld. ‘Slimme samenwerking’ tussen verschillende administraties blijft voor de gouverneur een boeiend en net daarom steeds terugkerend agendapunt. OCMW-voorzitter Lieven Meert kreeg een pluim voor de initiatieven die hij hieromtrent wil realiseren in Ninove. Maar ook meer actuele onderwerpen stonden op de agenda zoals het afschakelplan dat deze winter mogelijk in werking kan treden bij een elektriciteitstekort. De provinciegouverneur overhandigde de burgemeester een lijst met Ninoofse straten die in de zogenaamde “schaarsteschijf” vallen. Alleen straten uit de deelgemeente Voorde komen op deze lijst voor. Op 6 oktober 2014 organiseert Jan Briers een vergadering met al de burgemeesters van de provincie Oost-Vlaanderen. Ondertussen zal nog meer en correctere informatie over het afschakelplan verzameld worden.

Niet onlogisch voor een stad aan de Dender, stond ook water op de agenda met  de herinschaling van de onbevaarbare waterlopen, aanleg van overloopgebieden en erosiebestrijdende maatregelen. Daarnaast ook ruimte (ontwikkeling Ninove Zuid + realisatie nieuwe KMO-zone), mobiliteit (aanleg fietsverbinding in de Oude Eichembaan om het bereik tussen enkele deelgemeenten en het stadscentrum te verbeteren), patrimonium en werken (parkeerproblematiek met o.a. een onderzoek naar de haalbaarheid om de terreinen van het Provinciaal Technisch Instituut te gebruiken als parkeerterrein tijdens weekends en vakantieperiodes), milieu (klimaatneutraliteit), welzijn en gezondheid (Fair Trade). Verder was er aandacht voor specifiek Vlaamse materies, zoals de visienota ‘Een toekomst voor de parochiekerk’. Hier wil de Provincie Oost-Vlaanderen in overleg met het bisdom zoeken naar een gestroomlijnde oplossing.

De werkdag werd in het Oud Stadhuis afgesloten bij een Witkap en een streekhapje.

 

Topartikels editie Ninove-Dender