Kinderen die ziek in bed liggen, helpen via het internet

De leerlingen en het team van Toffe School Okegem organiseerden een tijdje geleden een gesponsorde vastenwandeling ten voordele van Bednet.

‘Bed-net’ wil langdurig zieke kinderen uit het lager onderwijs en het secundair onderwijs die in bed liggen ten gevolge van een langdurige ziekte, helpen via het ‘inter-net’. De klas en de speelplaats verhuizen gewoon naar de computer. In hun nieuwe (internet) school blijven de kinderen in contact met hun eigen juf of meester en met hun vriendjes.

Op vrijdag 6 juni mocht Giel, een leerling van Toffe School Okegem die langdurig ziek is, een cheque overhandigen aan een afgevaardigde van Bednet.

Topartikels editie Ninove-Dender