Jong N-VA Ninove opgericht

Na een jaar voorbereiding werd Jong N-VA Ninove op zaterdag 21 december 2013 officieel opgericht. Regionaal jeugdcoördinator David Coppens leidde de opstartvergadering, en een delegatie van N-VA Ninove kwam de jongeren hun steun betuigen.

Het kersverse bestuur, bestaande uit Jari Van Waeyenberghe (bestuurslid), Kevin De Smedt (secretaris), Sven Schillewaert (penningmeester) en Toon Van Boxstael (voorzitter) beloofde zich in te zetten voor het welzijn van de burgers van Ninove en haar deelgemeenten.

Belangrijke onderwerpen zoals de moskeekwestie, de situatie van de Ninoofse fietspaden en de algemene verkeershinder staan reeds op de agenda.

Twee nieuwe jongeren hebben reeds gevraagd om als waarnemende leden op te kunnen treden. Andere ge√Įnteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter op het mailadres toon.vanboxstael@n-va.be, of via de facebookpagina van Jong N-VA Ninove.

Topartikels editie Ninove-Dender