Clubs tonen weinig interesse voor Sportnacht

De Stedelijke Sportraad organiseerde op zaterdag 30 november de jaarlijkse Sportnacht.

Ninovieters die zich het voorbije jaar verdienstelijk maakten voor hun sport werden in de bloemetjes gezet en de sportlaureaten bekend gemaakt. Ondanks het gevulde en gevarieerde programma was de opkomst matig.

‘Clubs tonen nog weinig interesse voor dit evenement’, vertelt voorzitter Kris Engels.

‘Een aantal van hen was rijkelijk te laat met het indienen van hun kandidaturen. Dit is nochtans maar een kleine moeite. Er wordt door de leden van het dagelijks bestuur van de Sportraad tijd noch moeite gespaard om dit evenement te organiseren.’

‘Het is ook jammer dat door het laattijdig indienen van de nodige documenten een aantal (jonge) sporters hun huldiging mislopen. Als positieve noot geven we graag mee dat de samenwerking met de nieuwe schepen ven Sport Marc Torrekens en de sportdienst zeer vlot verloopt.’

Foto: Jacky Delcour

Topartikels editie Ninove-Dender