VIDEO: Geen belastingverhoging in Ninove

Inwoners van Ninove moeten zich de komende jaren niet aan een belastingverhoging verwachten.

Dat verklaarde het Ninoofse stadsbestuur bij de voorstelling van de meerjarenplanning. In tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten is Ninove financieel gezond.

Zo zou er zelfs nog fors geïnvesteerd kunnen worden. Van het stadspersoneel wordt wel een extra inspanning gevraagd.