SBS De Lettertuin luidt de schoolbel voor recht op onderwijs

Miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Daarom vraagt Studio Globo, een NGO voor ontwikkelingssamenwerking, aan de scholen om naar aanleiding van de Internationale dag van de leerkracht die dag niet alleen de eigen leerkrachten in de schijnwerpers te zetten maar ook de vele kinderen en jongeren die geen toegang hebben tot basisonderwijs. SBS De Lettertuin nam op vrijdag 4 oktober 2013 deel aan deze actie die de naam ‘Saved by the bell’ meekreeg.

“Elke leerkracht vertelde die ochtend, op het niveau van de leerlingen, dat het dringend tijd is om dingen te veranderen in onze wereld zodat elk kind naar school kan gaan’, vertelt juf Lotte Fonck.’ Om kwart voor 12 verzamelden we op de speelplaats en vormden we met alle kinderen het vredesteken. Om 5 voor 12 ging de bel en zongen we samen het liedje ‘Laat de bel gaan’.”

Topartikels editie Ninove-Dender