Kruispunt Den Dollar wordt aangepakt

In Ninove wordt door het Vlaams Gewest sinds enkele weken hard gewerkt aan het kruispunt Den Dollar

Het bestaande onoverzichtelijke kruispuntencomplex wordt vervangen door een duidelijke verkeerssituatie waarbij het verkeer in één richting rond het middeneiland circuleert. Niet alleen de kruispunten met verkeerslichten verdwijnen, ook de omliggende verkeersinfrastructuur verandert.

Het kruispunt ‘Den Dollar’ is één van de 800 gevaarlijke punten in Vlaanderen. Vooral op het kruispunt van de Albertlaan met de Outerstraat en op het kruispunt van de Albertlaan met de Elisabethlaan gebeuren veel ongevallen.

Ook voor fietsers is de huidige situatie verre van ideaal. Fietsers die vanuit de Outerstraat komen, steken nu vaak door via het middeneiland om via Preulegem de stad in te rijden. Daardoor delen de fietsers de rijweg met het autoverkeer. Met het huidige kluwen van straten zorgt dit voor een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie voor alle weggebruikers.

Middeneiland

Daarbij komt dat ook de situatie voor de bewoners van het middeneiland moet aangepakt worden: momenteel passeert er veel doorgaand verkeer vlak voor hun deur via de Brakelsesteenweg en de Eichembaan.

De aanleg van een verkeerstriangel waarbij het verkeer in één richting rond het middeneiland circuleert met een dubbelrichtingsfietspad zorgt voor een duidelijk verkeersbeeld. De herinrichting van het kruispunt is ook meteen aanleiding om de rioleringen en voetpaden te vernieuwen.

De aanleg van een verkeerstriangel waarbij het verkeer in één richting rond het middeneiland circuleert met een dubbelrichtingsfietspad moet zorgen voor meer veiligheid, een duidelijk verkeersbeeld en een betere doorstroming.

Ook voor de buurtbewoners verbetert de situatie : nieuwe rioleringen en voetpaden, maar ook een veilige en fraaie inrichting van het verkeersknooppunt voor hun deur.

Verkeerstriangel

Het huidige kluwen van straten met verkeerslichten op drie plaatsen moet plaatsmaken voor een verkeerstriangel waarbij het verkeer in één richting rond het middeneiland circuleert. De straten die het middeneiland doorkruisen (Eichembaan en de Brakelse Steenweg) zijn enkel toegankelijk voor lokaal verkeer.

De verkeerslichten op kruispunten met de aantakkende wegen verdwijnen op dit knooppunt, waardoor het verkeer hier vlotter doorstroomt. Op het verkeersplein geldt er een snelheidsbeperking van 50km per uur.

De werken verlopen in zes fases. In december 2014 moet de heraanleg afgerond zijn.

http://www.wegenenverkeer.be/wegenwerken/werven-gewestwegen/oost-vlaanderen/item/vlot-en-veilig-verkeersplein-vervangt-kruispunt-den-dollar.html