Digitaal stadsspel door en voor jongeren

Voor de organisatie van het digitaal stadsspel  ‘No Credit, Game Over!’ werkten de jeugddienst, het OCMW en [EW32] nauw samen. Nog tot vrijdag 25 oktober kunnen jongeren van de derde graad van de secundaire scholen aan het spel deelnemen. Het Koninklijk Atheneum Ninove, PTI Ninove en IKORN Heilige Harten Secundair gingen in op de uitnodiging.

[EW32] is een vzw die jongeren helpt om ‘serieuze’ games en verhalen over sociaal-maatschappelijke onderwerpen te creëren, te beleven en te delen. ‘No Credit, Game Over!’ is één van hun projecten. Het is een digitaal stadsspel, ontwikkeld door en voor jongeren, rond het thema ‘schulden’.

Onze jeugd wordt steeds meer geconfronteerd  met financiële problemen en schulden. Dit spel wil hen de nodige handvatten bieden om schulden aan te pakken. Op een interactieve manier ondervinden de leerlingen hoe ze in de schulden kunnen terechtkomen, maar belangrijker, hoe ze er uit kunnen geraken: de leerlingen gaan in groepjes op pad met een Samsung Tab en een informatiemap.

Via vraagstukken, doe-opdrachten en het inwinnen van informatie bij hulpverleningsdiensten, interimkantoren, vakorganisaties, banken, enz. worden ze geconfronteerd met thema’s als schulden, budgettering, … Het spel wordt volledig digitaal begeleid door een professional van vzw EW32 in de controlekamer in jeugdcentrum De Kuip. Van hieruit worden de leerlingen gecontroleerd en aangestuurd. Op het einde van het spel volgt dan nog een nabespreking.

 Meer info op www.ew32.be.

Topartikels editie Ninove-Dender