RUP Sport vernietigd, donderslag viel samen met zwaar onweer!

Dinsdagavond trok een hevig onweer over ons land en dat was het vervolg van de donderslag bij heldere hemel die ze eerder in het Merchtemse gemeentehuis kregen te verwerken. Daar viel het bericht binnen dat Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA) het Merchtemse RUP Sport had vernietigd.

Hierdoor kan de geplande uitbreiding van de sportsite op de Dooren niet doorgaan. Een streep door de rekening omdat na de gemeenteraad van 27 mei elkeen optimistisch leek dat de tweede poging wel zou lukken. Iedereen verdenkt nu de lokale N-VA-afdeling van achterkamerpolitiek om dit RUP Sport te torpederen.

“De vernietiging komt er na contact tussen de lokale N-VA-afdeling en het kabinet van de minister,” klinkt het. “Onze sportverenigingen snakken naar ruimte. Met dit RUP Sport gaven we hen toekomstperspectief,” zegt schepen van Sport Toon Luypaert (cd&v-plus). “Het is onbegrijpelijk hoe N-VA Merchtem onze sportclubs nu heeft gesaboteerd. Hun lobbywerk heeft op korte termijn de ontwikkeling van de sportcampus onmogelijk gemaakt.”

“N-VA Merchtem speelt onder één hoedje met hun minister. In oktober bracht N-VA-raadslid Reinhoud De Bosscher een primeur in de gemeenteraad. Hij las voor uit een tekst die rechtstreeks vanop het kabinet van de minister kwam – maar die pas een dag later zou worden bekendgemaakt. De vraag rees toen reeds… heeft N-VA Merchtem een glazen bol, of spelen ze onder één hoedje met hun minister?” klinkt het in het persbericht dat werd uitgestuurd.

“Vandaag wordt duidelijk dat N-VA Merchtem dubbel spel heeft gespeeld,” stelt schepen van Sport Toon Luypaert. “De vernietiging van het RUP Sport is het resultaat van intensief contact achter de schermen tussen N-VA Merchtem en minister van Omgeving Zuhal Demir. Met dit manoeuvre maakt N-VA onze vele sportclubs het leven zuur.” 

De vernietiging van RUP Sport is een definitieve beslissing. De geplande uitbreiding van de sportcampus zal, op korte termijn, dus niet kunnen doorgaan.

Met het RUP Sport wou de gemeente het huidige sportcomplex uitbreiden richting de Dooren. Alles bij elkaar zou er zo’n 10 hectare sport en-recreatiegrond bijkomen. “Dat is te verantwoorden omdat de aangetoonde noden voor onze sportclubs hoog zijn,” zegt burgemeester Maarten Mast (LvB). Naast sportterreinen en een sporthal zou er ook ruimte zijn voor natuurontwikkeling en waterbuffering. 

Dat de sportclubs uit de gemeente snakken naar ruimte is een feit. Op de huidige site werd deze legislatuur nog een extra baseballveld en een sportkooi ingepast, maar nu zit de site op haar limiet: er kan letterlijk geen veld meer bij! De verontwaardigde reacties van verschillende voorzitters van sportclubs liegen er niet om. Zowel bij voetbalclub Merchtem United, baseballclub Merchtem Cats, voetbalclub Wolvertem Merchtem als hockeyclub Blue Sox staan ze versteld van dit nieuws want dit zet een rem op hun plannen en groeimogelijkheden.

Schepen van Sport Toon Luypaert, die hier zelf heel wat tijd in stopte, kan niets anders dan dit beamen. “De plannen voor uitbreiding zijn er gekomen na een uitgebreide rondvraag bij al onze sportclubs. Met het RUP Sport gaven we onze sportclubs de mogelijkheid om uit te breiden. Bovengenoemde clubs komen hierdoor in de penarie. Zij moeten nu leden weigeren omdat er gewoonweg geen plaats meer is. Ook de aanleg van de nieuwe sporthal en verenigingsschuur kan niet langer. Zo delen al onze Merchtemse verenigingen en dus niet alleen de sportclubs nu in de klappen.

Het RUP Sport sneuvelt nu dus in de allerlaatste fase. Het plan was het resultaat van een heel traject, met adviezen die allen positief waren. Zelfs het departement van de minister van Omgeving zelf gaf in 2022 nog een onvoorwaardelijk gunstig advies – tot de tussenkomst van N-VA.”

Bij de meerderheidspartijen LvB en cd&v-plus Merchtem zijn ze verbouwereerd over de gang van zaken: “De minister struikelt bijvoorbeeld over de voorziene compensatie van de ingenomen landbouwgronden. Voor het RUP van de waterzuiveringsinstallatie in Peizegem snijden we ook landbouwgrond aan die we nog moeten compenseren. Maar daar was er dan geen probleem. Er worden twee maten en gewichten gehanteerd. Het is sowieso een belofte van ons bestuur dat we geen vierkante meter landbouwgrond willen opofferen. We voorzien deze compensatie dan ook via het RUP Fragmenten Brussegem.” weet schepen van Openbare werken Steven Elpers (LvB). 

“Een tweede reden waarom de minister het plan vernietigt is omdat het plangebied veel groter is dan de indicatieve zone die in het richtinggevend deel van het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) is opgenomen. Het woord indicatieve zegt in deze alles. Omwille van veranderende maatschappelijke behoeftes kan je afwijken van het richtinggevend gedeelte. De schatting van inwonersaantal tegen 2017 was maximaal 15.865, ondertussen zitten we op 18.000 inwoners. Als we de visie van de minister volgen kan er ook geen sporthal meer gebouwd worden want die mag enkel komen ter hoogte van de huidige velden en er mogen enkel onverharde velden zonder verlichting en publiciteit voorzien worden in de uitbreiding. Want ook dat staat in het richtinggevend deel van het GRS. Ik denk dat iedereen weet dat ook daar de noden gewijzigd zijn, denk maar aan de kunstgrasvelden die ook als verharding aanzien worden.” voegt schepen van Ruimtelijke Ordening Lien Casier (cd&v plus) er aan toe.

Schepen van Sport Toon Luypaert (cd&v-plus): “Het RUP Sport is kostendekkend en brengt geen enkele financiële verrassing voor een toekomstig bestuur met zich mee. De volgende ploeg krijgt een kant-en-klare sportsite waar ze meteen mee aan de slag kunnen.”

Burgemeester Maarten Mast geeft tenslotte nog mee: “Wij beraden ons met de voltallige meerderheid welke juridische stappen we kunnen ondernemen om het plan nog te redden. Wij blijven achter RUP Sport staan en gaan er alles aan doen om dit plan en de toekomst van alle sporters in Merchtem te redden.”

In een reactie hierop zegt raadslid De Bosscher dat van achterkamerpolitiek geen sprake is. Op de gemeenteraad van 27 mei had de partij zich bij de stemming ook onthouden. “Inhoudelijk waren er heel wat goede elementen, zoals de uitbreiding van de voetbalvelden, maar er waren ook onnodige elementen (o.m. een paardenpiste) in verwerkt. Ook de fuifzaal hadden we graag op die locatie gezien. Bij de weigering in november 2023 waren er bezwaren en tegenstrijdigheden en daar heeft het college nagelaten om die tegemoet te treden. Een uitbreiding van de site met vijf hectare zou wel gekund hebben, maar men wilde tien hectare doordrukken. Toen waarschuwden we dat dat wel eens op nul hectare zou kunnen eindigen. Voor alle duidelijkheid, wij zijn voor dit RUP Sport doch om inhoudelijke en enkele vormelijke motieven konden wij ons niet achter deze versie scharen.”

(eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk