Raf Asselman overleden (9/5/1938- 25/6/2024)

Met Raf Asselman verliest Merchtem een fijn en minzaam mens die werkelijk alles wist over de gemeente die hem dierbaar was. Hij heeft er met tal van geschriften voor gezorgd dat de geschiedenis van Merchtem bewaard is voor het nageslacht.

Of zoals zijn heemkring-collega Hedwig Vertonghen het verwoordde: “Raf hoort thuis in de galerij der allergrootsten van de Heemkring Soetendaelle. Hij laat een enorm oeuvre na van verhalen, heempraatjes én van Merchtem, ons Dorp!”

Het was aangenaam toeven met Raf in de buurt. Beroepshalve was hij onderwijzer en later studiemeester en hij kon werkelijk over alles meepraten. De laatste tijd ging het minder met de gezondheid, maar zoals hij het zelf zegde: “Men moet optimist blijven en een goeie visie op het leven hebben. Zeker niet ‘zagen’”.

Uit een bezoek dat ik ooit bracht aan Raf wil ik graag enkele dingen citeren.

Naast Heemkring Soetendaelle was hij ook bij tal van andere verenigingen. ”Ik vervulde de taak van secretaris bij de Vriendenclub van ’38, het Davidsfonds, de familie Asselman, de Kring van Oud-soldaten en de Heemkring. Iedereen vroeg mij natuurlijk om ‘erbij te blijven.’ Ik heb dat niet gedaan want om 22u moet ik thuis zijn voor mijn dagelijks spuitje (diabetes) en net op dat moment begint het overal plezant te worden!’

Raf Asselman met zijn twee “compagnons de route” Hedwig Vertonghen en Frans Van Den Eynde.

“Alle boeken vanaf de beginperiode, en dat is rond 1800, die op het gemeentehuis liggen, heb ik gelezen. Dat is vanaf het eerste verslag van de gemeenteraad. Alles wat interessant was schreef ik op en achteraf kon dat dan per onderwerp worden verwerkt in een heemkundig praatje, brochure of boekvorm. Behalve sport, heb en had ik veel interesses. Geloof me vrij, ik heb wat opgeschreven!”

“Ik kon dikwijls tot middernacht bezig zijn met lezen en schrijven want op de duur is alles interessant.”

Wat Raf ook heeft bovengegraven is de stamboom van de familie Asselman. “Daarbij ben ik tot 1700 geraakt en is ook het wapenschild van de familie opgedoken. In feite zijn alle Asselmannen in Merchtem familie van mekaar en de wortels daarvan liggen in Dendermonde.”

Raf Asselman heeft veel neergepend en dermate dat ook over zijn leven een boek zou kunnen gemaakt worden, een lijvig werk met Merchtem als rode draad. Bedankt Raf Asselman en wees maar zeker je de naam in de toekomst nog dikwijls zal worden vernoemd! Het zou ons ook niet verwonderen dat Raf, eens hij zijn weg hierboven gevonden heeft, ook daar nog een archief begint uit te pluizen!

Raf Asselman, die vorig jaar nog zijn zestigste huwelijksverjaardag met Hilda De Leebeeck vierde, overleed thuis in familiekring. De plechtige uitvaartliturgie zal plaats vinden in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk te Merchtem op dinsdag 2 juli om 10 uur. (eb)

Raf Asselman tussen de beelden van “zijn” Merchtem.
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk