Merchtems gemeentebestuur opent sterrenregister

Het verliezen van een kindje tijdens de zwangerschap is voor velen jammer genoeg een pijnlijke realiteit. Het feit dat je wettelijk gezien geen geboorteaangifte kan doen (bij geboorte na minder dan 140 dagen zwangerschap), maakt het verlies en rouwproces des te zwaarder.

“Het gemeentebestuur opent daarom een sterrenregister waarin ouders hun sterrenkindje kunnen laten registreren. Alle inwoners van Merchtem, of ouders die een band hebben met de gemeente Merchtem, die ooit een kindje hebben verloren, bieden we de kans om hun sterrenkindje te registeren,” aldus burgemeester Maarten Mast.

“Met dit initiatief wil het gemeentebestuur alle ouders van sterrenkinderen een hart onder de riem steken en de stilte en taboes die soms nog gepaard gaan met het verlies van een kindje tijdens de zwangerschap doorbreken.”

Bij de invoering van het sterrenregister heeft het bestuur haar eigen accenten willen leggen. Het sterrenregister mag geen theoretische registratie zijn, maar moet een ondersteuning zijn, een erkenning van het bestaan van het kindje, het bieden van extra troost in het rouwproces.

Hiermee is het idee gegroeid om een ruimere aanpak te hanteren. Het zal niet enkel registratiezijn in een register, de afgifte van een attest maar ook het aanbieden van een aandenken (mede ontworpen en gemaakt door de leerlingen van GTSM). Directeur Sandra De Buyser kreeg lof voor het mooie werkstuk. “Een aandenken van onze kinderen voor onze stil geboren kinderen. Dit maakt het aandenken uniek,” aldus de burgemeester.

Niet enkel recente stil geboren kindjes kunnen geregistreerd worden, er is geen beperking in tijd.

Ouders hebben ook de mogelijkheid (via het digitaal formulier of persoonlijk bij de dienst Burgerzaken) om de voornaam van hun stil geboren kindje op het jaarlijks geboortebord te laten vermelden. Indien ze het wensen worden ze ook uitgenodigd voor de inhuldiging van het geboortebos (gezien moeilijke omstandigheden van aanwezige kindjes), hebben ze ook keuze om de boom van hun kindje te laten aanplanten door iemand anders, om de boom van hun kindje zelf aan te planten of een boompje te komen afhalen om aan te planten in hun tuin als herinnering.

Het is ook mogelijk om een eigen aandenken of bordje met naam te plaatsen op de sterretjesweide of om aangeschreven te worden bij activiteiten zoals Wereldlichtjesdag. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk