Voortgang van de besparingsdoelstellingen voor Merchtem 2019 – 2022

Net als vele andere gemeenten in Vlaanderen ondertekende ook de gemeente Merchtem het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0. “Via de ondertekening van dit pact engageren we ons onder andere tot een primaire energiebesparingsdoelstelling voor gebouwen en technische infrastructuur, een CO2-reductiedoelstelling voor gebouwen, technische infrastructuur en de eigen mobiliteit,” aldus schepen van Milieu, Lien Casier (CD&V plus).

Om de voortgang van deze doelstellingen te monitoren, rapporteert ieder lokaal bestuur over de samenstelling van het patrimonium, de corresponderende energieverbruiken en de verbruiken van de eigen mobiliteit. De resultaten van deze monitoringsoefening van de periode 2019 – 2022 zijn nu verwerkt en wat blijkt: Merchtem is goed bezig, maar voor sommige punten ligt er nog wat werk op de plank.

De cijfers voor Merchtem:

Evolutie primair energieverbruik in gebouwen en technische infrastructuur: een daling van 16,49%

Evolutie CO2-emissies in gebouwen en technische infrastructuur: een daling van 25,59%

Evolutie CO2-emissies van de eigen mobiliteit: een beperkte stijging van 2,14%

Cijfers i.v.m. afvalophalingen:

 202120222023
Kilogram per inwoner opgehaald restafval134,89105,8798,69
Kilogram per inwoner opgehaald PMD (huis aan huis + recyclagepark)20,4921,6824,35
Kilogram per inwoner opgehaald GFT57,9550,7159,99
Kilogram per inwoner opgehaald papier & karton (huis aan huis + recyclagepark)59,8553,5552,79
Kilogram per inwoner opgehaald KGA (recyclagepark)3,062,382,08
Aantal verkochte compostvaten382034
Kilogram per inwoner opgehaald glas (glasbollen + recyclagepark)28,0328,8922,38

“We merken op dat de cijfers van het restafval verder blijven dalen en dat de cijfers van de PMD-ophalingen verder stijgen. De Merchtemnaren sorteren dus zeer goed!” concludeert waarnemend burgemeester David De Valck (LvB) terecht.

Niet te vergeten daarbij is dat ieder Merchtems gezin jaarlijks recht heeft op vijf gratis rollen GFT-zakken. Deze kunnen afgehaald worden aan de snelloketten van campus Nieuwstraat en campus Gasthuisstraat tijdens de openingsuren.

Groente-, fruit- en tuinafval liever zelf verwerken? Koop dan een compostvat. Ook hiervoor kan men terecht bij de gemeente. Een compostvat (15 euro) bestellen kan via www.merchtem.be/compostvat-bestelformulier. Daarna kan men het compostvat afhalen op het recyclagepark of thuis laten leveren na een telefonische afspraak (T 052 37 39 15).

(eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk