Proefproject parking GTSM krijgt uitbreiding

Deze zomervakantie werd de parking voor de leerkrachten van de Gemeentelijke Technische en Beroepsschool GTSM in de Stationsstraat opengesteld voor bewoners en hun bezoekers. Vanwege de grote parkeerdruk in de buurt maakte het gemeentebestuur de parking bij wijze van test toegankelijk.

“Zelfs zonder de werken aan de Spiegellaan is het in de buurt vaak zoeken naar een plaatsje,” vertelt schepen van Mobiliteit Lien Casier (CD&Vplus). “We zetten als schepencollege in op gegroepeerde rand- en buurtparkings om de parkeerdruk en het parkeerverkeer in het centrum op te vangen. De parking van GTSM past heel goed binnen dat beleid.”

Het college had al langer plannen om de parking buiten de schooluren ter beschikking te stellen van buurtbewoners. De school vreesde echter vandalisme en dat de wagens te lang zouden blijven staan. Hierdoor zou er ’s morgens geen plaats zijn voor de leerkrachten, voor wie de parking in de eerste plaats is bedoeld. Omdat dit tijdens de vakanties niet aan de orde is, ging de directie akkoord met een proefproject tijdens de zomervakantie.

Deze zomer waren er dus 20 extra plaatsen beschikbaar, wat een verdubbeling van de capaciteit in de Stationsstraat tussen het centrum en de Spiegellaan is. De bewoners van de Stationsstraat en directe omgeving werden daarover geïnformeerd per brief begin juli.

Deze regeling vergt dus wel wat discipline, maar dat lijkt voorlopig goed te lukken. De parking werd vlot en vaak gebruikt en er werden slechts een viertal kleine incidenten gemeld. “Al bij al dus een geslaagd proefproject dat zeker vervolg zal krijgen, te beginnen met alle schoolvakanties. Hierdoor kunnen we schaarse ruimte optimaal benutten en de parkeerdruk in dat deel van ons centrum verlichten. Mits goede afspraken en indien nodig handhaving, maakt het openstellen van de parking het voor iedereen wat makkelijker,” besluit schepen Lien Casier. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk