N-VA Merchtem klaagt fietsonveilige Koeweidestraat aan

N-VA pleit voor het treffen van maatregelen om de veiligheid van de fietser in de Koeweidestraat te bevorderen.

Penningmeester Greet Faes: “De verkeerssituatie is er onhoudbaar geworden voor de fietser. Deze straat heeft momenteel meerdere bestemmingen: residentieel, landbouw, KMO, industrie en sluipverkeer. De smalle inrichting van de baan met uitwijkstroken is hier echter niet langer op voorzien. Momenteel mag het zwaar verkeer de fietsers inhalen waardoor deze laatste groep te vaak in de berm dreigt te belanden.”

Bestuurslid Izzy Bentoutouh: “Een structurele oplossing dringt zich op. Het KMO-park zal in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid nog verder uitbreiden en je moet de ondernemers een rechtszeker kader kunnen bieden om hun activiteiten te ontplooien. Spontaan denken wij aan een verbreding van de baan voor het stuk langsheen de velden.

Zo kan het zwaar verkeer en de fietsers van elkaar worden gescheiden wat bevorderlijk is voor elke weggebruiker in functie van doorstroming en veiligheid. We zijn de mening toegedaan dat deze piste op een ernstige manier onderzocht moet worden. In tussentijd is het cruciaal om de veiligheid van de fietser te waarborgen zonder de autobestuurder te frustreren met ongewenste en onnodige knips.”

Gemeenteraadslid Reinhoud De Bosscher: Over het algemeen zijn we koele minnaars van fietsstraten, maar de toestand is hier zo ernstig en potentieel gevaarlijk dat maatregelen nodig zijn. Wij doen dan ook de suggestie om het stuk langsheen de velden tijdelijk als fietsstraat te bestemmen, totdat er een plan van structurele aanpak klaar is.

De Gemeentelijke Dienst Mobiliteit heeft ons alvast laten weten dat het juridisch mogelijk is om deze stap te zetten. In september wordt een telling uitgevoerd en de resultaten ervan worden aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd. Wij hopen dat onze suggestie wordt meegenomen in deze evaluatie en blijven verder aan constructieve en opbouwende oppositie doen,” aldus De Bosscher. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk