Gemeenschapswachten aan de schoolpoorten

De ouders met schoolgaande kinderen zal het al opgevallen zijn: de voorbije weken stonden de drie Merchtemse gemeenschapswachten in de verschillende schoolomgevingen om te observeren en gevaarlijke verkeerssituaties te inventariseren of meteen te verhelpen. Nog de hele maand september gaan die daar staan. Zo zullen ze meerdere keren aan elke school hebben gestaan.

“Verkeersveiligheid is een prioriteit voor het huidige bestuur, waarbij de focus vooral gaat naar schoolomgevingen en schoolroutes. September is met de terugkeer naar school en de dagen die weer donkerder worden traditioneel de maand om daar aandacht aan te besteden. Dit jaar zetten we daarom de hele maand sterk in op de aanwezigheid van onze gemeenschapswachten aan de schoolpoorten”, aldus schepen Mobiliteit Lien Casier (CD&V-plus)

Kinderen en (groot)ouders of andere personen die de kinderen begeleiden naar school worden, indien nodig, gewezen op hun gedrag. Maar de gemeenschapswachten zijn ook steeds aanspreekbaar voor suggesties, bezorgdheden of opmerkingen. De meesten zien de gemeenschapswachten graag toekomen. “We krijgen immers de melding dat als wij in de buurt zijn, de verkeersregels veel beter gerespecteerd worden,” klinkt het bij een gemeenschapswacht.

“In de maand september wordt er vooral ingezet op sensibiliseren en nog niet volledig op handhaving. Vanaf oktober zullen de gemeenschapswachten niet meer op vaste momenten in de schoolomgeving staan, maar zal er wel strikter gehandhaafd worden en op meer onverwachte tijdstippen. Je aan de verkeersregels houden, is dus de boodschap,” waarschuwt schepen van Basisonderwijs Julie Asselman (LvB).

“Tot slot doen Julie en ik graag nog een oproep aan alle buurtbewoners, vrijwilligers, (groot)ouders, … die het zouden zien zitten de opleiding gemachtigd opzichter te volgen. Met enkele enthousiastelingen erbij, kunnen we het aantal dagen beter verdelen. Als je vrijblijvend meer info wenst, neem dan zeker contact op met ons of met onze dienst mobiliteit”, besluit schepen Lien Casier. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk