Merchtem voert gemeenschapsdienst in

Er is al veel inkt gevloeid en lang gediscuteerd om langdurig werklozen gemeenschapsdienst te laten doen. De gemeente Merchtem vat nu de koe bij de horens en stapt mee in het project van de Vlaamse Regering dat begin dit jaar werd opgezet. Blijkbaar is momenteel maar één op zes gemeenten in Vlaanderen zinnens dat te doen. Voorlopig nog geen succes dus maar burgemeester Maarten Mast is dit initiatief alvast zeer genegen.

“Wij hebben hier als gemeente voor ingetekend en hebben momenteel drie plaatsen ter beschikking,” aldus burgemeester Mast. “De mensen voor die job worden niet door ons aangeduid maar wel door de VDAB. Zo kan er iemand terecht bij de groendienst, in de keuken van wzc Ter Stelten en bij de poetsdienst. Het is de bedoeling om mensen die langer dan twee jaar werkloos zijn verplicht te activeren en het is ook niet zo dat we voor die posities geen invulmogelijkheden hebben.

Het zijn jobs die iedereen aan kan. Het is niet stigmatiserend maar wel stimulerend. Als gemeente krijgen we hier wel subsidies voor, maar er kruipt ook heel wat tijd in. Mensen op de sociale dienst van de gemeente zijn daar mee bezig en per werkloze is ook een begeleider nodig. Toch denk ik dat dit de moeite waard is en binnen een paar maanden kan dit van start gaan.”

De mensen die aangeduid worden kunnen die baan niet weigeren of krijgen een sanctie van de VDAB. Personen die twee jaar werkloos zijn, worden verplicht om zes maanden lang maximaal 64 uur per maand of twee dagen per week bepaalde taken uit te voeren, dat in jobs zoals er hierboven een drietal zijn beschreven. De Vlaamse regering voorziet in een vergoeding van 1,30 euro per uur hiervoor. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk