“Moederhuis” wordt cultuur- en jeugdsite

Op de gemeenteraad van 22 mei werd er gestemd voor de aanstelling van een architect (goedkeuring selectieleidraad) voor het uitwerken van de nieuwe “Cultuur- en Jeugdsite”. Verschillende studiebureaus kunnen hun kandidatuur indienen voor de omvorming van de site van het huidige gebouw van de politie, in de volksmond beter gekend als het moederhuis.

Schepen van Jeugd, Toon Luypaert (CD&V Plus), was tijdens het weekend de site al eens gaan bekijken met het bestuur van jeugdclub Ifi (op de foto van links naar rechts Jan Verreycken, Toon Luypaert, Timo Blyaert, Marvin Emmanuel, Jarne De Roos en Luna Carelsberg). “Door de verhuis van de politie is dit een goede locatie. Het bestaande gebouw zal al dan niet (gedeeltelijk) afgebroken of gerenoveerd worden, in de zin dat er een moderne constructie komt te staan. Het is de bedoeling om op de site plaats te creëren voor het jeugdhuis, een polyvalente zaal met een capaciteit van 200 personen, een danszaal voor de lokale dansvereniging (Gembada), lokalen voor de kunstacademie, de fietsbib, enz. Ook de bib en de kantoren van de vrijetijdsdienst worden meegenomen in de ontwerpfase.”

“De bureaus die hun kandidatuur indienen worden gerangschikt volgens hun score op de verschillende criteria die opgenomen zijn in de selectieleidraad. De besten mogen dan een voorstel van ontwerp maken voor de hele site. Daaruit wordt dan één winnaar gekozen die het project mag gaan realiseren. Voor de studiefase voorzien we 250.000 euro,” aldus Toon.

Schepen David De Valck (LvB) opperde dat ook de Academie August De Boeck (nu in GTSM) daar zou kunnen ondergebracht worden moest het aanbod worden uitgebreid, bijvoorbeeld met schilderen. Anderzijds zou een ruimer aanbod ook meer lokalen vragen.

Joris Verspecht (PRO): “Het verhaal over een zaal horen we al verschillende legislaturen en ik ben benieuwd of het er nu gaat van komen.”

NVA, bij monde van Reinhoud De Bosscher: “Het moederhuis is hiervoor niet de geschikte locatie en wij zien meer heil in het integreren van deze polyvalente zaal in het thans in opmaak zijnde RUP Sport. De voordelen die deze locatie biedt naar veiligheid, parking, burenhinder, open ruimte en nieuwbouw toe, zijn immers niet te negeren. Een feestzaal voor de jeugd was in 2018 een heus verkiezingsthema en na bijna 5 jaar zit dit nog maar in een studiefase.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk