Meerjarenplanaanpassing 5 2020-2025 gemeente en OCMW goedgekeurd

De meerjarenplanaanpassing was de zwaarste brok op de laatste gemeenteraad van het jaar. Iedereen, van meerderheid tot oppositie, had lof voor het geleverde werk van de commissie financiën. Het budget 2023 werd goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem op de commissie financiën, maar op de gemeenteraad onthielden sommige raadsleden van de oppositie zich. Schepen van Financiën David De Valck hield het kort in zijn betoog.

“Merchtem financieel gezond houden, dat was bij het begin van de legislatuur een prioriteit en dat is nog zo! De grote spaarpot die we hadden opgebouwd gedurende meer dan 15 jaar komt in deze tijden nu zeer goed van pas. De spaarpot werd aangesproken voor de vele investeringen die we deden. Daarbij waren onder meer de aankoop van de parking Krekelendries, de centrumtuin, parking Reedijk….Het is ook 15 jaar geleden dat we nog een lening aangingen. Dat wil zeggen dat we aan schuldafbouw doen.

We hebben nu nog de luxe te kunnen blijven investeren. De gemeente blijft voor onderwijs gaan. Er zijn twee zware dossiers-investeringen verankerd voor de volgende legislaturen. Dat zijn de nieuwbouwprojecten van De Plataan (900.000€) en Tuinbouwschool (400.000€). Dit zijn kosten voor de opstart en het studie dossier, want we willen de subsidietrein niet missen.

We blijven investeren in onze infrastructuur wegenis. Er is opnieuw 1 300 000 euro voor asfalteringen, 310 000 voor fietspaden en 200 000 voor voetpaden. Daarbij komt ook nog 150 000 euro voor het herstel van betonplaten en 100 000 voor kasseistroken. Het gaat hier over structurele ingrepen en er zal niet rondgelopen worden met een emmertje asfalt, bij manier van spreken.

Er zijn ook zeer sociale maatregelen zoals de niet-indexering van de dagprijs in WZ Ter Stelten en alle assistentiewoningen. Deze laatste krijgen daarenboven een energietoelage van 270 euro per woning.

Het enige wat wordt uitgesteld is de afbraak van de woning in de Bogaerdstraat om de centrumtuin zichtbaar te maken. Geen enkele architect wou zich vastpinnen op het budget voor die afbraak. Ondertussen zijn we ook nog bezig met een studie voor de herbestemming van het moederhuis, de huidige politiepost AMOW in de A. De Boeckstraat. Ook het RUP Dooren, voor de uitbreiding van de sportinfrastructuur, zit in de pijplijn.

Het was een hele uitdaging maar dit alles gebeurt zonder enige verhoging van de belastingen,” besloot De Valck fier. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk