Reedijk is en blijft groen

Naast de percelen in Brussegem en dat in de Koning Albertstraat wordt ook het omstreden terrein op de Reedijk – waar sprake was van appartemenbouw en prompt een actiecomité de kop op stak – aan het gemeentelijk patrimonium toegevoegd. Ook die aankoop staat op de agenda van de gemeenteraad van 20 juni. Dit stuk grond van 25a 16ca zal worden omgevormd naar een groene randparking.

“Zo wordt een groene en open toegangsweg naar het centrum behouden en wordt er gezorgd voor een blijvend groen karakter op die plaats,” klinkt het. Hier hangt wel een prijskaartje aan van 754 800 euro.

Motivering van de aankoop: “Het gemeentebestuur voorkomt door deze aankoop dat dit stuk grond wordt volgebouwd, aangezien er reeds een aanvraag werd ingediend voor de bouw van 30 appartementen. Minder bebouwing en meer groen helpt uiteraard wateroverlast te voorkomen. Vermits dit een signaalgebied is, zal er voldoende aandacht besteed worden aan het creëren van waterbuffering.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk